DEĞERLER VE DAVRANIŞLAR

Anagold Madencilik çalışanları, iş güvenliğini her zaman önceliği kabul eden, bulunduğu sanayi kolunda duruşunu farklı kılacak şekilde zaman, para ve kaynak yatırımındanmaksimum değer elde etme yönünde emek sarfeden özel, disiplinli, yenilikçi ve becerikli bir ekiptir.

Nihai hedefimize ulaşırken - maksimum faydanın yanısıra madencilikte fark yaratan - Anagold Madencilik, ekip çalışmasını ve iş birliğini teşvik eden ve sonuçları ödüllendiren bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmaktadır.

LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI
DEĞER BEYANI

Çalışanlarımızı performansını en üst seviyede göstermesi için teşvik ediyor ve destek oluyoruz. Liderlerimiz ve ekip üyelerimiz ekibe yarar ve Anagold Madencilik’in başarısına katkı sağlayan iş birlikçi ve kucaklayıcı ilişkiler kurmaktadır.

DAVRANIŞLAR

Liderlerimiz

 • Hedefleri ve amaçları net olarak belirler.
 • Her çalışanın rolünü, yetkilerini ve sorumluluklarını açıkça tanımlar.
 • Çalışanların değer verildiğini, izlendiğini ve motive edildiğini hissetmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak performans geri bildirimi sağlar.
 • Performanslarını ve profesyonel gelişimini en üst düzeye çıkarmasına yardım etmek amacıyla çalışanlara rehberlik eder.
 • Düzenli olarak ekip toplantılarına liderlik eder.
 • Uyumlu ve eğlenceli çalışma ortamını teşvik eder.
 • Gerektiğinde zorlu görüşmeleri yürütür.
 • Önemli kararların alımında ekibine danışır ve tüm görüşleri değerlendirir.
 • Rol modeli olarak hareket eder ve kendi davranışlarının diğerlerini nasıl etkilediğinin farkındadır.

Ekip Üyelerimiz

 • İşin sorumluluğunu alır ve zamanında kaliteli sonuçlar elde eder.
 • Ekip çalışmasını ve iş birliğini destekleyen davranışlar sergiler.
 • Ortak hedeflere ulaşmak üzere bilginin paylaşımında bulunur.
 • Ekip üyelerini destekler.
 • İşlerin nasıl gittiği ve  ekibin nasıl daha iyisini başarabileceği ile ilgili şeffaf iletişim kurar.
 • Farklı görüşlere sahip birey ve grupların kararlarına ve davranışlarına saygı duyar ve dışlayıcı davranışlarla mücadele eder.
 • Kendilerine, ekibe ve şirkete yarar sağlayan ilişkiler ve bağlantılar geliştirir.
SAYGI VE ÖZEN
DEĞER BEYANI

Çalışanlarımız, toplum ve içinde çalıştığımız ortamdaki çeşitliliğe saygı ve özen gösteriyoruz.

DAVRANIŞLAR
 • Genel kabul gören iş güvenliği, çevre, özen, saygı ve refah politikaları.
 • İş ve çevre güvenliği performanslarını takdir ve teşvik etmek.
 • Şeffaflık ve iş birliğini teşvik eden ortam yaratmak.
 • Farklı görüşleri dinlemek ve anlamak.
 • Emin olunmadığında ya da anlaşılmadığında uygun şekilde sorular sormak.
 • Başkaları ile çalışırken adil ve tutarlı olmak.
 • Her zaman yapıcı ve çözüm odaklı olmak.
 • Ortaya çıkan ihtilaflar veya problemleri uygun şekilde ve doğrudan ele almak.
 • Ekip üyelerinin sonuca ulaşmadaki katkısının ve sonuçların farkında olmak.
 • Toplumla ve iş yerinde birlikte çalıştığımız kişilerle empati kurmak ve anlayışımızı iyileştirmek amacıyla kültürlerarası farkındalık eğitimlerine önem vermek.
 • Ekiplerimize faydalı ve işlevsel destek sağlamak.
 • Toplumsal ve sosyal problemlere hızlı ve saygılı biçimde yanıt vermek.
 • Doğal ortam ve ekolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri asgariye indirmek üzere olası her türlü önlemi almak.
BÜTÜNLÜK
DEĞER BEYANI

Her türlü iş ve iş uygulamamızda dürüst, güvenilir, disiplinli ve etik davranışlar sergileriz.

DAVRANIŞLAR
 • Davranışlarla örnek olmak.
 • Yapacağımızı söylediklerimizi yapmak - verdiğimiz söz ve taahhütleri yerine getirmek.
 • Davranışlarımızın sorumluluğunu alma cesaretine ve inancına sahip olmak ve diğerlerinden de aynısını beklemek.
 • Her tür politika, prosedür ve yönetmeliklerin uygulandığını ve bunlara uygun davranıldığını sağlamak üzere sorumluluk almak ve bunlara tam olarak uyulmadığına inandığımızda harekete geçmek.
 • Hataları kabul etmek ve kişinin kendi davranışlarının ve neden olduğu etkinin sorumluluğunu almak
 • Bütünlükten asla taviz vermemek.
MÜKEMMELLİK VE İNOVASYON
DEĞER BEYANI

Yaptığımız her işte mükemmellik tutkumuzu paylaşıyor ve daha da iyisini yapmanın yollarını arıyoruz.

DAVRANIŞLAR
 • Çabalarımız ve başarılarımızdan gurur duymak.
 • Diğerlerinin yaptığı iyi işleri takdir etmek.
 • Ortak başarımızı kutlamak.
 • İlişkili diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılaştırmalı değerlendirme yapmak.
 • Yüksek çalışma standartları oluşturmak, politika ve prosedürleri geliştirmek, bunlara uymak.
 • Verimlilik dahil, mükemmellik için plan yapmak.
 • Profesyonel ve kişisel yeteneklerimizi ve verimliliğimizi arttırmak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 • Yeni fikirlere ve değişikliğe açık olmak.
 • Mevcut durumu yenilikçi fikirlerle sınamak ve bu fikirleri ortaya koymak isteyenleri desteklemek.
 • “Yapabilirim” yaklaşımı gösterenleri fark etmek ve ödüllendirmek.
 • Yaratıcı çözümler aramak, riskleri ve başarıya ulaşma olasılıklarını analiz etmek.
 • Açık hedefler belirlemek, başarıya götüren yolu titizlikle takip etmek.
 • Asıl sebebi bularak ve problemi ele alarak insanların hatalarından öğrenmesini sağlamak.
 • İşi yapmanın daha güvenli ve kolay yollarını sürekli aramak.
 • Verimsiz iş uygulamalarını ortaya çıkarmak amacıyla ekiplerimizden geri bildirim istemek, sonrasında bunları değiştirmek.
 • Kişileri verilen kararlara dahil ederek ve onlara kararların arkasında yatan mantığı açıklayarak değişiklikleri anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak.
 • Sürdürülebilir değişiklik sunan planlar geliştirmesi için diğerlerini teşvik etmek.
 • Her zaman işleri daha iyi yapmanın yollarını aramak – standartlarda sürekli iyileştirme yapmak.