ANAGOLD’DA ÇALIŞMAK

Anagold Madencilik ırk, renk, din, dil, cinsiyet, yaş, köken, bedensel engel veya kıdem durumundan bağımsız olarak kalifiye aday ve çalışanlar için ayrımcılık gözetmeyen bir işverendir. Anagold Madencilik’in politikası, niteliklerin temel alınarak geçerli her türlü yasa ve yönetmeliğe uygun şekilde adayların istihdam edilmesidir.