KÜLTÜR / DEĞERLER

Anagold Madencilik çalışanları, iş güvenliğini her zaman önceliği kabul eden, bulunduğu sanayi kolunda duruşunu farklı kılacak şekilde zaman, para ve kaynak yatırımındanmaksimum değer elde etme yönünde emek sarfeden özel, disiplinli, yenilikçi ve becerikli bir ekiptir.

Nihai hedefimize ulaşırken - maksimum faydanın yanısıra madencilikte fark yaratan - Anagold Madencilik, ekip çalışmasını ve iş birliğini teşvik eden ve sonuçları ödüllendiren bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmaktadır.


 

Çalışanlar ve Kültür


Sürdürülebilirlik


Sağlık, Güvenlik ve Risk


İş Mükemmelliği


Yenilik-Inovasyon


Büyüme

 

Çalışanlar ve Kültür

Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve onların gelişimine yatırım yapıyoruz. Azimliyiz; olağanüstü sonuçlar elde etmek için durmadan çalışıyoruz.

 • Sektördeki en iyi yetenekleri çeker, elde tutar ve geliştiririz.
 • Çeşitliliği benimseyen ve destekleyen bir iş birliği ortamını teşvik ederiz.
 • İşimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarımızı geliştirmeyi ve güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.
 • İş hedeflerinin yerine getirilmesine ve uygulanmasına odaklanan, sonuç odaklı bir şirketiz.
 

Sürdürülebilirlik

İçinde faaliyet gösterdiğimiz çevre ve topluma önem veriyoruz. Sürdürülebilir bir işletme yaratmak ve bunu sürdürmeyi kişisel sorumluluğumuz kabul ediyoruz.

 • Paydaşlarımız tarafından etik, güvenilir ve değerli bir ortak olarak tanınırız.
 • Yerel topluluklarla saygıya dayalı ilişkiler ve ortaklıklar kurarız.
 • Olanakları geliştirme yolunda ilerlerken sürdürülebilirlik uygulamalarımızın dürüst ve açık bir şekilde açıklanmasını ve sürekli olarak geliştirilmesini taahhüt ediyoruz.
 

Sağlık, Güvenlik ve Risk

İş yaptığımız insanları, toplumları ve çevreyi koruyoruz ve önemsiyoruz. Riski, işletmenin her düzeyinde etkin bir şekilde yönetiyoruz.

 • İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez.
 • Güçlü çevre yönetimini işimizin her alanında benimseriz.
 • Risk yönetimi süreçlerimiz, gerçekleştirdiğimiz her faaliyette riski ölçmemizi, raporlamamızı ve hafifletmemizi sağlar.
 

İş Mükemmelliği

Yüksek performanslı bir kurumuz ve her zaman varlıklarımızı ve iş fırsatlarımızı optimize etmenin yollarını arıyoruz.

 • Sürekli iyileştirme, güvenilir varlık yönetimi, operasyonel etkinlik ve verimlilik ile sürdürülebilir değer yaratırız.
 • Sürdürülebilir katma değerli büyüme elde etmemize ve serbest nakit akışını en üst düzeye çıkarmamıza olanak tanıyan dengeli sonuçlar dahilinde öncelikleri yerine getirmekten sorumluyuz.
 • Yaptığımız her şeyde hissedarlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz.
 • İşletme genelinde sürekli iyileştirme faaliyetini izlemek, ölçmek ve desteklemek için güçlü Operasyonel Mükemmellik süreçlerine ve sistemlerine sahibiz.
 

Yenilik - İnovasyon

İşimizin her alanında, çözüm odaklı çalışırız, yeniliğe bağlıyız ve projelerimizi başarıyla tamamlamada sektör lideriyiz.

 • Süreçlerimizi, prosedürlerimizi ve işimizi geliştirmek için yenilikçi fırsatlar aramaya odaklanıyoruz.
 • Yenilikle birlikte gelen zorlukları ve riski göğüsleriz.
 • İşletme genelinde anlamlı bir değişim yaratmak için kişisel sorumluluk alırız.
 • En son gelişmeleri yakından takip eden ve yeni teknolojileri dikkatli, pragmatik ve ölçülü, değer katan bir şekilde uygulayan teknoloji dostu bir şirketiz.
 

Büyüme

Anlamlı ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için disiplinli bir yaklaşım benimsiyoruz. Değer yaratan gelişim fırsatlarını değerlendirmek, yönetmek ve uygulamak için sağlam bir temele dayanıyoruz.

 • Büyüme fırsatları sunan birinci sınıf ekiplerimiz ve sistemlerimiz bulunmaktadır.
 • Gelişim stratejimize odaklanırız. Arama hedeflerini değerlendirirken ve geliştirme projelerini gerçekleştirirken pragmatik bir yaklaşım benimseriz.
 • Projeleri disiplinli, pragmatik ve verimli bir şekilde yürütürüz.