ÇÖPLER OPERASYONLARI

Çöpler Maden Sahası, Doğu Anadolu’da, Ankara’nın yaklaşık 550 km doğusunda, Erzincan ili İliç ilçesine 8 km uzaklıkta yer alan bir açık ocak işletmesidir.

Çöpler Madeni’nde açık ocak operasyonuyla elde ettiğimiz oksitli cevherleri yığın liçi işlemine tabi tutarak altın üretimi yapmaktayız. Çöpler’de bulunan bu ocakta delme, patlatma, yükleme ve taşıma faaliyetleri, Çiftay İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Çöpler tesisimiz üç aşamalı kırma tesisleri ve buna paralel killi cevher besleme devreleri ile günde yaklaşık 20.000 ton oksitli cevher işleme kapasitesine sahiptir. Her iki devreden elde edilen ürünler taşıyıcı bantlar yardımıyla topaklama ünitesine ve daha sonra da hareketli taşıyıcı bantlar kanalıyla yığın liçi sahasına serilmek üzere taşınır. Yığın liçi işlemi için kullanılan sahanın tabanı sıkıştırılmış kil ile kaplanmış ve hemen üzerindeki sızdırmaz plastik malzeme ile astarlanmıştır. Topaklanması tamamlanmış ve yığın liçi sahasına serilmiş cevherin içindeki altını kazanmak için yığın üzerinden düşük konsantre siyanür çözeltisi damlatılır. Yığın liçi sahası her biri 8 metre yüksekliğe sahip 8 basamaktan oluşur. Çözelti ile buluşan altın bir sonraki aşama olan CIC (karbon kolonları) ünitesine iletilir. CIC ünitesinde altın çözeltiden ayrıştırılırken, çözelti siyanür ilavesi yapılarak tekrar yığın liçi sahasında kullanılır. Dore (altın, gümüş ve diğer metallerin karışımı külçe) üretimi sahada yapıldıktan sonra altın ve gümüş içeren doreler son rafinasyon işlemleri için sevk edilir. Çöpler Maden Sahası yığın liçi operasyonu sonunda, oksitli cevherdeki altının yaklaşık %76’sının kazanılması beklenmektedir.

Çöpler cevher kütlesi, altın üretimi için yığın liçinden farklı bir prosese tabi tutulma ihtiyacı doğuran sülfürlü yapıya sahip cevheri de içerir. Yukarıdaki Çöpler Sülfit Genişleme Projesi bağlantısında bu cevherin prosesiyle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.