ÇEVRE

Anagold Madencilik, faaliyetlerini gerçekleştirirken çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde yürütmeye büyük önem verir ve doğal kaynakların bilinçli şekilde kullanılmasını ve devam eden yönetimini sağlar.

Anagold Madencilik çevre performansı yönetimi için bütün operasyonlara uygulanacak olan ISO 14001 prensiplerinin rehberliğinde kendi Çevre Yönetim Sistemi’ni geliştirmektedir. Anagold Madencilik ayrıca Çöpler Madeni için detaylı Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) geliştirmiş ve uygulamaktadır. ÇSED kapsamında Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) Çöpler Sülfit Genişleme Projesi’nin çevresel, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal unsurlarını da içermektedir.